آزمایشگاه کنترل کیفی کود

اعلام نتیجه آزمایش کود اوره پریل و گرانول پتروشیمی شیراز

به گزارش روابط عموومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

نتیجه آزمایش کنترل کیفی نمونه کود اوره پریل و گرانول پتروشیمی شیراز در تاریخ 99/08/27 به مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس و معاونت های مربوطه اعلام شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید