تامین و ارسال ۱۲/۵ تن کود سوپر فسفات تریپل و ۱۲/۵ تن کود پتاس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استات بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تامین و ارسال ۱۲/۵ تن کود سوپر فسفات تریپل و ۱۲/۵ تن کود پتاس در شهر تنگ ارم شهرستات دشتستان در مورخ ۲۶ آبان ماه سال جاری خبر داد. آقای مهندس رضائی گفت: کودهای ارسال شده به منظور کشت پاییزه توسط کارگزار منطقه بین کشاورزان عزیز توزیع خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید