توزیع 110 تن کود اوره برای زراعت کاران در نکاء

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازتوزیع 110  تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان نکا در 7 ماهه سال جاری برای زراعت  خبرداد

مجیدسلطانی با اعلام این مطلب افزود

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع ویژه تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نکا توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید