توزیع کود اوره از طریق کارگزاران بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از تامین و توزیع 750 تن کود اوره از طریق کارگزاران بخش خصوصی در ماه گذشته خبر داد. مهندس محسن نظام دوست با اعلام این خبر بیان کرد کارگزاران این مدیریت مراحل توزیع و تحویل کود ، ثبت رسید بارنامه و حواله فروش به کشاورز را درسیستم های مورد نظر شرکت ، انجام می دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید