توزیع کود سوپر فسفات تریپل

توزیع 125 تن کود سوپرفسفات تریپل در استان مرکزی – نیمه اول آبانماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ازتدارک و  تامین و توزیع 125 تن کود کشاورزی از نوع سوپر فسفات تریپل  در شهرستانهای استان از طریق کلیه کارگزاران تحت پوشش در نیمه اول آبانماه  سال جاری خبرداد..

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید