کود توزیع شده در شهرستان ایوان استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع انواع کود شیمیایی در  شهرستان ایوان خبرداد.

آیت جمالی گفت : از ابتدای آبان سالجاری  تا 15 همین ماه مقدار 75 تن انواع کودشیمیایی شامل  اوره,سوپرفسفات تریپل ,سولفات پتاسیم و نیترات آمونیم بین  کشاورزان شهرستان ایوان توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که از ابتدای سالجاری تا کنون مقدار 589 تن انواع کود شیمیایی در ایوان توزیع شده که بیشترین کود توزیع شده از نوع اوره بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید