تامین و توزیع 48تن کود کلرورپتاسیم در مرکز مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 48تن کود کشاورزی از نوع کلرورپتاسیم  در شهرستان ساری به عنوان مرکز مازندران در 7 ماهه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودکلرورپتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 5کارگزار توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان ساری توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید