تشکر و قدردانی ریاست سازمان جهادکشاورزی استان از مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

به گزارش روابط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

جناب آقای مهندس خلیل نیکشاد ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل طی نامه ای از تلاش های صادقانه آقای راهب مسافر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اردبیل و همچنین آقای مهندس مسعود شیرزاد کارشناس مسئول واحد کود و باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل دررابطه با امورات مربوط ستاد تغذیه گیاهی استان تشکر و قدردانی کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید