آموزش سیستم حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی در کارگزاری(بوستانی) شهر تنگ ارم شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

جهت استفاده صحیح از سامانه جدید حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی مسئول امور کود در کارگزاری شهر تنگ ارم شهرستان دشتستان حضور به عمل آورد و آموزش های کامل را ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید