بازدید از واحدهای تولید کننده کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در راستای فرایند کنترل و تضمین کیفیت و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای شیمیایی طرف قرار داد شرکت به جهت تآمین کودهای با کیفیت در هفت ماهه ابتدای سالجاری 12 بازدید از شرکت های تولید کننده کود شیمیایی استان انجام و موارد مورد نظر بررسی و کنترل شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید