تامین کود مورد نیاز شهرستان چادگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی از تامین و ارسال مقدار 15 تن کود نیترات امونیم مخلوط با سولفات امونیم به شهرستان چادگان خبر داد و افزود : کودهای ارسال شده مربوط به سهمیه کشت پاییزه است که با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این شهرستان ارسال و توسط کارگزار توزیع کودهای شیمیایی با هماهنگی مدیریتهای کشاورزی منطقه توزیع می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید