تدارک بیش از 800 تن کود های پتاسه در هفت ماهه ابتدای سال

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در هفت ماهه ابتدای سال جاری بیش از 800 تن انواع کودهای شیمیایی پتاسه توسط این شرکت تدارک دیده شد. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید