هماهنگی های انجام شده با استانها در خصوص برگزاری مناقصه ها

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

هماهنگی های اولیه توسط  کمیسیون  معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با مدیریت های شرکت در استانهای خراسان شمالی، سمنان، همدان و یزد جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی، در نیمه دوم سال جاری، انجام شد.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید