ارسال مستقیم اوره از مبداء بندرعباس به انبار کارگزاری اشتهارد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ارسال مستقیم کود اوره از مبداء بندرعباس به انبار کارگزاری اشتهارد خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تـامین کود شـیمیایی مورد نیـاز کشـاورزان براسـاس سـهمیه سـال 1399 میزان 25 تن کود اوره بطور مستقیم از مبداء بندرعباس به مقصد کارگزاری شهرستان اشتهارد در مورخ 99/08/03 برای توزیع بین بهره برداران حمل و ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید