ارزآوری 5.6 میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی

حدود 5.5 میلیون تن تولیدات باغی، زراعی و دامی با ارزآوری بیش از 5.6 میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است.
 

به گزارش ایانا و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در سومین گردهمایی فصلی معاونت بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان جیرفت، با تأکید بر شناسایی بازارهای هدف مناسب برای صادرات محصولات مختلف گفت: بیشترین سهم را در بخش صادرات محصولات باغی، پسته با حدود 130 هزار تن و بیش از یک میلیارد و 100 میلیون دلار ارزآوری به خود اختصاص داده است.

عباس کشاورز با اشاره به این که ایران حدود 650 هزار تن شیر به کشورهای مختلف صادر میکند، افزود: همچنین دام زنده، مرغ، تخممرغ، ماهی و... در محموله صادراتی ما قرار دارند.

وی میزان صادرات در محصولات خرما و انگور را نیز حدود 140 هزار تن خواند و خاطرنشان کرد: در بحث محصولات زراعی نیز سیبزمینی، هندوانه، خیار، سبزیجات برگی و از همه مهمتر گوجهفرنگی و فرآوردههای آن رقم بالایی در صادرات به خود اختصاص داده است.

کشاورز با اشاره به این که بخش کشاورزی در تمام دنیا بزرگ‌ترین مصرف کننده آب است، ادامه داد: بارندگی در سطح جهان سه برابر و ظرفیت تبخیر آن یک چهارم ایران است بر همین اساس 70 درصد آب به کشاورزی اختصاص پیدا میکند.

وی با تأکید بر این که کشاورزان ایرانی تلف کننده آب نیستند، تصریح کرد: مطالبی که برخی مواقع در مورد مصرف بیش از حد آب در کشاورزی عنوان میشود به دور از واقعیت است، زیرا کشاورزان ما بنا بر تجارب تاریخی خود از هوشمندترین افراد در مصرف بهینه آب هستند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: بسیاری از مشکلات مربوط به آب به نارسایی‌های مربوط به عدم دسترسی کشاورزان به سرمایه و تکنولوژی و عدم بهرهمندی آنان از امکانات و تسهیلات مناسب برمیگردد.

کشاورز با اشاره به بازدید از مناطق کشاورزی جنوب کرمان طی روز گذشته تأکید کرد: در این منطقه با کمتر از سه‌هزار مترمکعب آب حدود 60 تن سیبزمینی تولید شده است که در کمتر نقاطی از سطح دنیا این امر امکانپذیر است.

وی با تأکید بر لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های بخش کشاورزی، اظهار داشت: حال که امکانات و تأسیسات مناسب برای کشاورزی فراهم نشده است، صحیح نیست که انگشت اتهام را به سمت این قشر زحمتکش نشانه برویم، بلکه باید در راستای آمادهسازی زیرساختهای لازم تمام همت خود را به کار گیریم.

کشاورز همچنین گفت: تغییرات بهرهوری آب در کشاورزی کشور بسیار متفاوت است که این امر ناشی از تغییرات اقلیم، مصرف آب، شرایط خاک و اکولوژی و... منطقه است، بنابراین لازم است نسبت به مصرف آب با توجه به شرایط مدیریتی، اکولوژی و خاک سخن بگوییم و مدیریت آب را مد نظر قرار دهیم.

وی در بحث تولید، محصولات کشاورزی را به سه گروه تقسیم کرد و افزود: نخستین گروه محصولات وارداتی هستند که هرگز دچار بحران خرید و فروش نمیشوند، تنها ممکن است به دلیل مسائل نقدینگی تأخیرهایی در پرداخت آنها صورت گیرد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی دومین گروه تولیدات را محصولاتی دانست و خاطرنشان کرد: این محصولات برای مصرف داخلی مورد استفاده قرار میگیرند و سهم صادرات در آنها قابل توجه نیست.

کشاورز با بیان این که تولیدات گروه سوم نیز محصولات صادراتی هستند، ادامه داد: برای دو گروه اخیر وزارت جهاد کشاورزی هر ساله سهم تولید در مناطق را برای استانها تعیین میکند و برنامه مدون برای آنها ابلاغ میشود، اما عدم توجه برخی از کشاورزان به این برنامه و پیشبینی ریسکهای تولید، این وزارتخانه را در کنترل بازار با مشکل مواجه میکند.

وی تصریح کرد: با این حال آنچه که باید مورد نظر قرار گیرد، فراهم کردن زیرساختهایی است که ظرفیت نگهداری تولیدات را در سطح کشور افزایش دهد.

کشاورز با تأکید بر توسعه آبیاری تحت فشار و مکانیزاسیون در مناطق مختلف کشور یادآور شد: جنوب کرمان، خراسان و اصفهان در آغاز این برنامه بسیار خوب عمل کرده و مابقی استانها نیز باید در این عرصه با جدیت ورود پیدا کنند.

گفتنی است، سومین گردهمایی فصلی معاونان تولیدات گیاهی کشور، با حضور رئیس سازمان حفظ نباتات، مشاور وزیر و مدیرکل سامانههای آبیاری نوین، مشاور وزیر و مجری طرح دانههای روغنی و معاونان بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت سازمانهای جهاد کشاورزی کشور به مدت دو روز در شهرستان جیرفت در حال برگزاری است./

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید