تأمین ۲۵ تن کود شیمیایی اوره در شهر تنگ ارم شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۵ تن کود شیمیایی اوره در شهر تنگ ارم مرکز بخش ارم از توابع شهرستان دشتستان در مورخ سوم آبان ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید