تامین کود برای2300هکتار مزارع جو در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاوری مازندران از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی  پر مصرف مورد نیاز برای 2300 هکتار از مزارع جو   در شهرستان گلوگاه  استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده برای مزارع جو  شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه خواهند بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید