بازدید گروه پایش از تعاونی تولید رود حله جنوبی روستای کره بند شهرستان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر خبر داد: گروه پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر روز سه شنبه مورخ بیست و نهم مهر ماه سال جاری، از انبار کارگزاری تعاونی تولید رود حله جنوبی واقع در روستای کره بند بازدید نمودند، موارد و دستورالعمل های لازم را ابلاغ و بررسی کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید