گزارش تصویری از نمایشگاه ماشین آلات استان قزوین

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی:

بازدیدمجری طرح فروش وکالتی امور ماشین آلات ستاد از نهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات ،ادوات ،تجهیزات آبیاری و آبرسانی قزوین 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید