جلسه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اجرای تبصره (20) قانون برنامه بودجه سال 99 کشور

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

در اجرای تکالیف مقرر در بند (پ) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم و اجرای  بند (20) قانون برنامه بودجه سال 99 کشور ، در خصوص پیاده ستزی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد  جلسه ای با  گروه مشاورین شرکت همکاران سیستم  راس ساعت 15 لغایت 17 روز چهارشنبه مورخ99/07/09 در دفتر معاونت فناوری اطلاعات  شرکت  با حضور جناب آقای مهندس مریدنژاد و سرکار خانم مهندس نظری برگزار گردید و توضیحاتی در خصوص الزام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تا پایان قانون برنامه ششم  را بیان و به  بحث و تبادل نظر پرداخته شد ، و در خاتمه راهکارها و فرآیندهای اجرایی در این خصوص را مطرح نمودند  .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید