عملیات نمونه برداری از کود سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم

نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم وارداتی و سوپر فسفات تریپل

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از عملیات نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم وارداتی ارسالی از مبداء بندر امام کشتی یونگ نینگ و کود سوپر فسفات تریپل ارسالی از بندر عباس کشتی واننانگ استار که در انبار سازمانی این شرکت تخلیه شده است خبر داد .

آقای مهندس محمد شهیاد افزود:   عملیات نمونه برداری از مقدار  600 تن  کود سوپر فسفات تریپل  وارداتی با شماره ثبت کودی 68735 و شماره نمونه 48/3016-48/3015و 48/3014 و مقدار 175 تن سولفات پتاسیم وارداتی با شماره ثبت کودی 58172 با شماره نمونه 48/2016 که هر دو نوع کود در انبار مرکزی سنندج تخلیه شده و نمونه های پلمپ شده  جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در کرج ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید