توزیع کود اوره شهرستان کارون استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان ضمن اعلام خبر مقدار کود توزیع شده در 6 ماه اول سال 99 افزود:

در 6 ماه اول سال جاری مقدار 1494 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان کارون توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید