تأمین کودهای پتاسه برای کشت دانه های روغنی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ با توجه به کشت دانه های روغنی و  نیاز به مصرف کودهای کشاورزی مقدار 1800 تن کودهای پتاسه جهت کشت دانه های روغنی تأمین و در انبار های استان ذخیره شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید