برگزاری رویداد های ملی

برگزاری وبینار رویدادهای ملی ترویج نوآوری و تجارت موفق کشاورزی

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  از برگزاری رویداد های ملی  ترویج نوآوری و تجارت موفق کشاورزی  خبرداد وی ادامه داد:دکتر مختار مهاجر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان در این وبینار محصولات پاییزه، در خصوص ترویج و نوآوری و تجارب موفق کلزا در استان گلستان به عنوان استان موفق و پیشرو در کشور سخنرانی کرد.  و، تعدادی از معاونان وزیر جهادکشاورزی، مجریان، مدیران وزارت جهادکشاورزی و روسای سازمان های جهادکشاورزی و تحقیقاتی، محققان و کشاورزان نمونه حضور داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید