پدافند غیرعامل

جلسه کارگروه پدافند غیرعامل در استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

جلسه ویدئو کنفرانس در سطح کشوری با وزارت جهاد کشاورزی در محل سازمان جهاد استان همدان با حضور رئیس بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، معاونت پشتیبانی و مدیر اداره بحران سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده دامپزشکی، نماینده اداره امور عشایری، مدیر اتحادیه تعاونی های تولید روستایی استان همدان با موضوع پدافند غیرعامل در تاریخ 20 مهرماه سالجاری برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر سالاری دبیر وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اهمیت موضوع جلسه صحبت کرد و در ادامه استانهای حاضر در جلسه مسائل، مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

در پایان با جمعبندی آقای دکتر سالاری مقرر شد استانها نسبت به مدیریت انباشت و ذخیره سازی کودهای شیمیایی علی الخصوص کود نیترات آمونیوم حساس باشند و موارد مطرح شده در جلسه پدافند غیرعامل را اجرایی نمایند.

پیگیری و اجرای دقیق استحکام سازی، مقاوم سازی، ایمن سازی، تجهیز و اطلاع رسانی مراکز نگهداری مواد پرخطر از جمله کودهای شیمیایی ، سموم، سوخت و .... در دستور کار استان ها قرار گیرد.

رصد و پایش دقیق مواردی که در امنیت غذایی مردم سهم بسزایی دارند از جمله دام های وارده و صادره استان ها، انواع بذور و... نیز بطور مستمر در هر استان ادامه داشته باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید