حمل کود به تعاونی روستایی شهرستان دامغان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از تامین و توزیع  200 تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان شاهرود برای کشت دانه های روغنی خبر داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از طریق کارگزار توزیع ویژه تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی کشت دانه های روغنی در سطح شهرستان دامغان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید