ارسال کود اوره به شهرستان کمیجان - مهر ماه 1399

حمل و ارسال مقدار 80 تن کود اوره به شهرستان کمیجان – مهر ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از تامین و ارسال مقدار80 تن کود اوره  به شهرستان کمیجان  در مهر ماه سال جاری خبر داد و  افزود: کودهای ارسال شده  مربوط به سهمیه پاییزه است که با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این  شهرستان ارسال شده و توسط کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی با هماهنگی مدیریتهای کشاورزی منطقه توزیع میگردد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید