کود توزیع شده در شهرستان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود شیمیایی توسط کشاورزان  شهرستان ایلام خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود : از ابتدای سالجاری تا 14 مهر ماه مقدار226 تن کودشیمیایی  از نوع اوره  بین  کشاورزان شهرستان ایلام توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید