بازدید

بازدید از پارت بذر کلزای بوجاری شده شرکت ایده سازان سبز هیرمند در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به اتفاق غلامرضا ادیم رئیس حوزه فنی  ومحمد رضا قاسمی رئیس اداره فنی و مهندسی این شرکت از پارت بذر استحصال شده رقم دلکان شرکت دانش بنیان ایده سازان سبز هیرمند در مجتمع کارخانجات بوجاری بذر در انبار قرق این شرکت  بازدید نمود هزار جریبی تصریح کرد:کارخانه بوجاری بذر  این شرکت   یکی از مدرن ترین و مهمترین کارخانه بوجاری بذر کشور بوده. که می تواند بستری مناسب را از حمایت تولید داخلی فراهم نماید و ی خاطر نشان کرد: با توجه به تقویم زراعی کشت کلزا در استان، این امکان را به شرکت می دهد تا تمهیدات لازم برای  فرآوری بذر کلزا  ی رقم OPسایر شرکت های تولید کننده و  کشاورزان  را در برنامه کاری خود قراردهد و  متقاضیان  می توانند برای ثبت سفارش با سامانه1559 باشگاه کشاورزان این شرکت تماس حاصل  فرمایند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید