تهیه و تامین 900تن کود اوره در شهرستان فلاورجان استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درشش ماهه سال 99 توانسته ایم 900جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی دراستان اصفهان شهرستان فلاورجان را توزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید