بازدید

بازدید از انبار کارگزاران مناطق گرمسیری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مسئول واحد کود استان و معاونت مالی اداری و بازرگانی از کودهای موجود در انبار کارگزار دشت مغان آقای روشن چشم روز یکشنبه مورخ 13 مهر ماه سال 99 بازدید کردند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید