اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی بیان نمود با بیان اینکه تکمیل طرح‌های مُصوب امسال مستلزم تامین اعتبار است، افزود: این رقم تاکنون تخصیص نیافته و امیدواریم در آینده نزدیک محقق شود.

صفایی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال، سامانه‌های نوین آبیاری و تحت فشار برای ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا خواهد شد که البته نبود اعتبارات و تخصیص نیافتن آن، کار را با سختی روبه‌رو کرده است. پیش بینی می‌شود حدود ۷۰ یا ۸۰ میلیارد تومان از رقم مذکور تخصیص پیدا کند که در این حالت تنها قادر خواهیم بود طرح‌های نامبرده را در گستره ۴ تا ۵ هزار هکتاری انجام دهیم. صفایی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات تابع وضعیت اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: امید داریم در سال‌های آینده با بهبود اوضاع بتوان مساحت‌های بیشتری از مزارع استان را به تجهیزات آبیاری تحت فشار مجهز کرد زیرا این استان به این فناوری نیاز دارد. وی با اشاره به اینکه شرایط منابع آبی و اُفت محسوس آن ایجاب می‌کند که شتاب اجرای پروژه‌های آبیاری نوین افزایش یابد، اظهار داشت: بهره‌وری در استفاده از آب، بهبود راندمان و کیفیت بخشی به محصولات تولیدی از ثمرات شبکه‌های آبیاری جدید به شمار می‌رود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید