کیفیت نهاده هدف بزرگ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سراسر کشور می باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان:

کیفیت نهاده های توزیعی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان علی الخصوص کودهایی که توسط این شرکت توزیع می شود هدف اصلی در حمایت از زحمت کشان بخش کشاورزی می باشد .

در این راستا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد 65 مورد نمونه برداری از کودهای تخلیه شده در انبار سازمانی خود و یا تخلیه شده در انبار کارگزاران این شرکت ، به انجام رسیده و برای آنالیز به مرکز مطالعات کاربردی و کنترل کیفی کرج ارسال شده است و در صورت تائید اصالت و کیفیت کود در اختیار کشاورزان عزیز استان قرار داده شده است .

در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هیچ نوع کودی بدون کنترل کيفي در اختيار کشاورزان قرار نمیگیرد به کشاورزان عزیز توصیه می شود نهاده های مورد نیاز خود را از شبکه های توزیع و کارگزاری های معتبر و وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهیه نمایند تا از ورود کودهای ناسالم و بی کیفیت و بعضاً تقلبی به عرصه های کشاورزی استان جلوگیری شود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید