توزیع 90تن کود سولفات پتاسیم توسط بخش خصوصی در تنکابن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 90 تن کود کشاورزی از نوع سولفات  پتاسیم  در شهرستان تنکابن در 6 ماهه سال جاری توسط شبکه کارگزاری بخش خصوصی  تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق 5 کارگزار توزیع کود بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان تنکابن توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید