تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر آبپخش شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر آبپخش بخش آبپخش شهرستان دشتستان در مورخ دوازدهم مهر ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید