تامین و تدارک کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی

ورود کشتی حامل خاک فسفات

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

کشتی بایرن حامل 22000 متریک تن خاک فسفات در تاریخ 99/7/11 وارد لنگرگاه بندرعباس گردید و آماده پهلو دهی می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید