جلسه کمیته فنی پایش زراعت استان خراسان جنوبي

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان خراسان جنوبي:

در روز چهارشنبه مورخ 97/7/18دومین جلسه کمیته فنی پایش زراعت استان خراسان جنوبی در محل دفتر معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید . در این جلسه که در خصوص موضوعات مربوط به کشت و کار گندم و جو هر دو هفته برگزار می گردید آقای مهندس سیدعلیرضا حسینی معاون بازرگانی شرکت در خصوص وضعیت تأمین ، تدارک ، حمل، توزیع و مصرف کود شیمیایی گزارشی ارائه نمودند.                                              

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید