تامین وتوزیع کوددراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرشهریورماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار52/400کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران سطح استان تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید