تأمین ۲۵ تن کود شیمیایی اوره در شهرستان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۵ تن کود شیمیایی اوره در روستای کره بند از توابع بخش مرکزی شهرستان بوشهر در مورخ نهم مهر ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید