عملکرد امور مالی استان گیلان در مرداد شهریور1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

دکتر صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان  از اقدامات  امور مالی استان به شرح زیر خبر داد:.

  1. تهیه و صدور 51 فقره سند مالی
  2. تمدید ضمانت نامه های کارگزاران نهاده های کشاورزی
  3. بایگانی اسناد مالی
  4. بررسی مدارک کارگزاران جهت پرداخت کارمزد
  5. گزارش به بیمه  استان  و دفتر مرکزی
  6. پیگیری جهت وصول مطالبات یارانه بذور

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید