جلسه هماهنگی کشت محصولات پاییزه شهرستان ری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی و کارشناسان مربوطه ، جلسه هماهنگی کشت محصولات پاییزه شهرستان ری در مورخ 99/7/7 در محل سالن اجتماعات مدیریت شهرستان برگزار شد ، به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ آقای دکتر برادری ، مدیر شهرستان با خیر مقدم  به حاضرین و تشکر از مساعدتهای شرکت خدمات حمایتی اظهار داشت در سالهای اخیر تلاشهای شرکت بسیار ارزنده بوده و ما با مشکل کمبود  کود مواجه نبودیم ، امیدواریم در آغاز سال زراعی جدید نیز تمهیدات لازم برای آغاز کشت ها فراهم باشد ، آقای مهندس بهنیا مدیر امور زراعت سازمان نیز از اقدامات انجام شده در زمینه تامین به موقع کود برای شهرستان ری ابراز رضایت نموده و اظهار داشت : برنامه ریزی خوبی در سطح شهرستان ری در جریان است ، آقای مهندس راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با ارائه گزارشی از میزان کود ارسالی برای شهرستان ری اظهار داشت : خوشبختانه روند مناسبی در تامین کود شهرستان حاکم بوده و در نیمه دوم سال جاری این روند ادامه خواهد یافت ، در این جلسه کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان ، رییس اداره تعاون روستایی ، کارشناسان مدیریت شهرستان به ارائه نقطه نظرات و مشکلات و نارساییهای  حوزه کاری خود پرداخته که راهکارهای لازم ارائه شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید