تأمین کود شیمیایی شهرستان همدان استان همدان

تأمین 750 تن انواع کود شیمیایی در شهریورماه سالجاری برای شهرستان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت در شهریورماه سالجاری مقدار 750 تن انواع کود شیمیایی ازته و فسفاته توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای شهرستان همدان حمل و ارسال شده است تا در اختیار کشاورزان منطقه جهت کشت های پائیزه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید