تأمین کود برای 1000 هکتار مزارع شالیزاری در نوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از  تأمین وتوزیع کودهای کشاورزی پر مصرف مورد نیاز برای 1000 هکتار از مزارع شالیزاری در  شهرستان نوشهر استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود

کودهای کشاورزی تأمین شده برای مزارع شالیزاری شامل کود های ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید