تأمین کود برای 15هکتار مزارع پنبه در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتأمین وتوزیع کود های کشاورزی پر مصرف مورد نیاز برای  15 هکتار   از مزارع پنبه در  شهرستان  گلوگاه استان مازندران  خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود

کود های کشاورزی  تأمین شده  توسط  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأمین شده  برای  مزارع  پنبه  شامل کودهای ازته وفسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید