تأمین ۲۵ تن کود شیمیایی اوره در شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۵ تن کود شیمیایی اوره در شهر بوشکان از توابع بخش بوشکان شهرستان دشتستان در شهریور ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید