تامین و توزیع کود در استان کردستان

روند حمل و توزیع کود در شهرستان بیجار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از حمل   100 تن کود اوره به انبار کارگزاران شهرستان  بیجار از مبداء  عسلویه و کرمانشاه  خبر داد.

آقای مهندس محمد شهیاد  افزود :  کود اوره از مبداء عسلویه و کود سوپر فسفات تریپل از انبار سازمانی سنندج در حال حمل به انبار کارگزاران  بخش خصوصی و تعاونیهای روستایی در سطح  استان می باشد .

همچنین یادآور شدند که روند توزیع کود از طریق کارگزاران و شرکت های تعاونی روستایی با حواله جهاد کشاورزی بین بهره برداران توزیع و در سیستم پایش مرتبا ثبت می شود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید