تامین مواد اولیه تولیدات مجتمع شیمیایی آبیک

تامین و تدارک تکنیکال سم کارتاپ

گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

با امضای قرارداد خرید مربوط به تکنیکال کارتاپ توسط فروشنده و شرکت خدمات حمایتی عملیات خرید تکنیکال کارتاپ جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز مجتمع آبیک وارد فاز اجرایی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید