اهم فعالیت های واحد کنترل کیفی بذر مرکز تحقیقات کابردی نهاده های کشاورزی طی شش ماهه نخست سال 1397

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:

از ابتدای سال تا کنون آزمایشگاه کنترل کیفی بذر این مرکز تعداد 233 نمونه بذور (گندم ، جو ، برنج ) معادل 2132 آیتم  آنالیز و نتایج آن به واحد معاونت فنی ارسال گردیده است.

همچنین اعزام کارگروه بذر جهت نمونه برداری از بذور تولیدی شعب با هماهنگی مدیریت امور تولید بذر و نهال ستاد از دیگر اقدامات این واحد می باشد.

از ابتدای سال تاکنون از انبار بذور شعب در استان های :  تهران ، خوزستان ، زنجان ، سیستان و بلوچستان ، چهارمحال و بختیاری ، کرمان ، جیرفت ، گیلان ، مرکزی، کرمانشاه و هرمزگان بازدید و نمونه برداری انجام گرفته که جهت بررسی و آنالیز به آزمایشگاه بذر این مرکز منتقل شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید