تامین و توزیع کود در شهرستان کنگاور استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار167تن انواع کودجهت بهره برداران شهرستان کنگاورتامین وتوریع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید