کشت 3750 هکتار ذرت در شهرستان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

 

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ در سال زراعی جاری 3750 هکتار از اراضی زراعی شهرستان البرز زیر کشت ذرت رفته است. وی افزود؛ با توجه به تأمین نهاده های کشاورزی مزارع ذرت کشت شده در شهرستان البرز که شامل ازته، فسفاته و پتاسه بوده و توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی مستقر در این شهرستان صورت پذیرفته است پیش بینی می شود که از مزراع فوق دویست هزار تن ذرت برداشت شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید